Alles staat of valt bij onderhoud. Door regelmatig onderdelen van uw pand te vervangen of te herstellen behoudt uw pand zijn waarde en komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Achterstallig onderhoud brengt per saldo vaak meer kosten met zich mee. Bijvoorbeeld lekkages veroorzaken vaak gevolgschade voor andere delen van het pand.

Indien u het op prijs stelt willen wij samen met u een onderhoudsplan opstellen. Wij inspecteren dan jaarlijks een aantal onderdelen van uw pand en brengen u op de hoogte van de staat van de desbetreffende onderdelen. U kunt dan zelf beslissen of u reparatie of vervanging wenst. Op uw verzoek maken wij dan een offerte voor de desbetreffende onderhoudswerkzaamheden.
Doordat we beschikken over een eigen werkplaats met diverse houtbewerkingsmachines kunnen wij efficiënt de te vervangen houten onderdelen zelf maken hetgeen tijd en geld bespaart.